Consult                                                 Volwassenen    € 90,-
                                                               Kinderen          € 80,-

Telefonisch/acuut consult
tot ½ uur                                                                        € 45,-

Nazenden middelen                                                      € 10,-

Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden
niet in rekening gebracht. Vergeten of niet nagekomen
afspraken worden wel in rekening gebracht.

U krijgt een factuur, a.u.b. te betalen binnen 14 dagen na
ontvangst, onder vermelding van factuurnummer.

Vergoeding via zorgverzekeraar is mogelijk, afhankelijk
van de zorgverzekeraar.
Tarieven